Algemeen
Wij verzoeken de leerlingen, indien mogelijk, alleen naar de Popschool te komen en niet eerder dan 5 minuten voor de aanvangstijd van de les aanwezig te zijn. Er worden geen handen geschud, hoesten/niezen in de elle bogen. Alle aanwezigen houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
In de ontvangstruimte worden docenten en leerlingen ontvangen door de leidinggevende. Deze coördineert en stroomlijnt het verkeer in de ontvangstruimte.
Op de bar staat een handgelpomp, iedereen die binnenkomt wast zijn/haar handen.
De leerling wacht in de ontvangstruimte totdat de docent klaar is voor de les-wissel.
Er bevinden zich niet meer dan 4 mensen tegelijk in de ontvangstruimte (exclusief leidinggevende).
 
Leerlingen
Drum- en gitaarleerlingen nemen hun eigen drumstokken en gitaar mee.
Ouders of begeleiders worden niet toegelaten in het leslokaal. Als een leerling last heeft van verkoudheid of koorts, of als een gezinslid van de leerling koorts heeft, moet hij/zij de les afzeggen. Leerlingen kunnen gedurende de maand mei en juni nog gebruik maken van online lessen. Constateert de toezichthouder of docent dat een leerling hoest of snottert dan wordt de leerling meteen naar huis gestuurd.
 
Docenten
Als een docent last heeft van verkoudheid of koorts zegt deze de lesdag af en blijft thuis. Zo mogelijk zal er een invaldocent voor de leerlingen worden geregeld. Docenten bieden zowel live lessen als online lessen aan.
 
Toiletten
Er maakt één persoon tegelijk gebruik van de toiletten. Probeer het toiletgebruik zoveel mogelijk te beperken.
 
Les-wissels
De Lestijden worden aangepast zodat de les-wisselingen niet tegelijk plaatsvinden. De docent coördineert de les-wisselingen. Wij verzoeken de leerling de Popschool direct na de les te verlaten.
 
Lokalen
Docent en leerling zitten anderhalve meter uit elkaar en de docent wijst de leerlingen erop dat ze voor aanvang van de les hun handen wassen bij de handgelpomp. Er zijn doekjes en reinigingsmiddel aanwezig waarmee docent/leerling na iedere les de gebruikte oppervlaktes moet afnemen.